Kvinnerevolusjon i håndballen

Kvinnerevolusjon i håndballen

 

Norske håndballspillere og ledere jubler over at norsk arbeid for å få i gjennom mer likestilling i internasjonal håndball har lyktes. Gjennombruddet kom ved en kongress i IHF som gikk av stabelen i Tyrkia. Norge hadde foreslått at begge kjønn skulle representeres i de mange ulike komiteene og styrene til IHF, men styret i IHF ville ikke anbefale et slikt forslag. Likevel endte det med at nordmennene fikk gjennomslag på kongressen, og det endte med stor jubel selv om noen selvfølgelig fortsatt var skeptiske.

Tradisjonelt har den internasjonale håndballen på toppnivå vært svært mannsdominert. Ikke bare er de fleste nasjonale forbund styrt av menn, de aller fleste sentrale organene i IHF har også alltid vært dominert av mennene. Nå kan det også bli annerledes, fordi mer enn 60 prosent stemte for et norsk forslag som ikke gikk i gjennom for fire år siden. Det kan tyde på at håndballsporten er i rask utvikling mot større likestilling, noe som kom overraskende på mange, selv de norske forslagsstillerne. Bare noen ganske få land stemte ja til dette forslaget for fire år siden.

Jobben startet med å få gjennomslag i det europeiske forbundet, EHF, der kampen tross alt var litt lettere fordi de enkelte nasjonale forbund i større grad representerer land med ganske høy grad av likestilling. På global basis var dette imidlertid en mye større utfordring. Her er det også verdt å merke seg at i mange land regnes ikke håndball som noen utpreget kvinneidrett, slik som det historisk har vært tilfelle i Norge. I mange land er håndball i hovedsak en sport for menn.

ariel