Håndballsporten – for populær?

Håndballsporten – for populær?

Håndballsporten er i vinden som aldri før, med et kvinnelandslag som er regjerende verdensmestere og et herrelandslag som stadig nærmer seg verdenstoppen. Men håndballen har nærmest blitt for populær for sitt eget beste, for nå er det langt flere som vil spille håndball enn det er plass til rundt om kring i norske idrettshaller. Mangelen på haller har blitt prekær, og Håndballforbundet mener at det trengs så mange som 100 haller til for å skaffe et forsvarlig tilbud til alle som vil spille.

Det er bakgrunnen for at håndballpresidenten nå kaller dette for idrettens største problem og etterlyser drastiske tiltak for å forbedre situasjonen og tilfredsstille den store etterspørselen etter hall-tid. Klubbene bruker også mye penger på hall-tid, en regning som nå begynner å nærme seg 50 millioner kroner i året. Samtidig skal det også sies at mange kommuner lar håndballklubber spille gratis, til en verdi som trolig overstiger de summene som klubbene bruker i kommuner uten fri leie.

Problemet er delvis at finansieringen gjennom tippemidler ikke gir store nok inntekter til å ta igjen det store etterslepet på hallutbygging. Derfor mener håndballforbundet at det må settes av egne midler til flere anlegg på statsbudsjettet.

ariel