Håndballens stolte historie

Håndballens stolte historie

 

Håndball er en gammel idrett, med røtter helt tilbake i antikken og Romerriket. Der var det kvinner som spilte noe som lignet håndball, slik det også var det i Frankrike i middelalderen. Visstnok var en lignende sport også populær blant inuittene på Grønland allerede for flere hundre år siden. Innen 1800-tallet hadde mer eller mindre håndballaktige forløpere utviklet seg i både Mellom- og Øst-Europa, fra Danmark helt ned til Ukraina. Det var imidlertid særlig i de skandinaviske land og i Tyskland at håndballsporten ble standardisert og reglene fastsatt, og det skjedde først nærmere år 1900. Skrevne regler kom først i 1906, utviklet av den danske gym-læreren Holger Nielsen.

Den sporten som utviklet seg i denne tidlige fasen i Danmark og Tyskland hadde elleve spillere på en stor bane og var dermed fortsatt ganske annerledes enn den sporten som eksisterer i dag. Mer moderne regler ble til under og etter første verdenskrig i Tyskland, og på 1920-tallet ble det for første gang etablert et internasjonalt regelverk, stiftet et internasjonalt håndballforbund, og avholdt landskamper både for kvinner og menn. I 1936 kom håndball med på OL-programmet for første gang.

På denne tiden var utendørs håndball fortsatt mest populært, men etter hvert var det innendørs håndball som tok over. Dette hadde delvis sammenheng med at sporten ble veldig populær i nordiske land der det var enklere å spille innendørs om vinteren. Dermed kom innendørs håndball inn i OL på 1970-tallet. Øst-europeiske lag gjorde det veldig godt i denne perioden, etter alt å dømme delvis på grunn av utstrakt bruk av prestasjonsfremmende dopingmidler i land som Sovjet, DDR, og Romania.

I dag har nesten 200 land blitt medlemmer av det internasjonale håndballforbundet, og det finnes nesten 20 millioner spillere over store deler av verden. Sporten er likevel fortsatt klart mest utbredt og populær i de europeiske landene, som i mange tiår dominerte håndballens store internasjonale mesterskap totalt. I de senere år har det imidlertid vært en større utvikling også i andre deler av verden, gjerne i forbindelse med arrangering av OL som i Sør-Korea og Brasil.

Håndballen har en lang og stolt historie, men det er kanskje også noen deler av den som fremstår litt pinlig i dag. Særlig gjelder det fremveksten av moderne håndball i Tyskland under første verdenskrig og i mellomkrigstiden.

ariel