Kurs for håndballtrenere

Kurs for håndballtrenere

Er du håndballtrener, eller ønsker du å bli det? Da er trenerkurs tingen for deg, og håndballforbundet har mange spennende kurs du kan benytte deg av, uansett hvor du bor hen i Norge.

Ønsker du faglig påfyll som trener, eller en innføring i trenergjerningen, kan du ta både uformelle og formelle trenerkurs i kretser og forbunds regi. For å få autorisasjon som turner må du imidlertid gå på et av de formelle kursene. Uformelle kurs, som for eksempel kurset for aktivitetstrener, er likevel meget spennende og interessant, og ikke minst lærerikt. Det passer for deg som har lite erfaring som trener, og gir deg all den informasjonen du trenger før du tar fatt på dine første økter som trener.

Dette er kort kurs som varer i bare tre timer, hvorav to er praktisk opplæring. Siden det er bare en time teori, blir det på ingen måte kjedelig og du trenger slett ikke være noe skolelys for å komme deg gjennom dette kurset. Her lærer du om hvordan trening best organiseres og hvordan man trener på for eksempel kast og mottak, og mer krevende ting som ballbehandling og koordinasjon. På dette kurs er det ingen andre spillere til stede enn de som selv er med på kurset. Med andre ord lærer du sammen med andre som også skal bli trenere.

For å bli autorisert som trener må du ha ett eller flere formelle kurs. Dersom du er mest interessert i å trene barn, kan du ta de første fire delene av kurset som kalles for Trener 1. Da trenger du bare å gjennomføre en tredjedel av kurset, med til sammen tolv timer undervisning og opplæring. Det gjennomføres gjerne i løpet av en helg. I tillegg til mer inngående opplæring i hvordan man organiserer trening for barn i alderen 6 til 11 år og tekniske ferdigheter blir det også en del vekt på fair play og å ha gode verdier som håndballspiller.

Mange vil likevel ønske å gjennomføre hele Trener 1, som vil gi mulighet for å gi et godt treningstilbud ikke bare til de minste, men også for ungdom opp til 16 år. Det innebærer at man må i gjennom hele 36 timer opplæring der man i tillegg til organisasjon, teknikk og verdier også er innom den fysiske treningen og hvordan man bør fungere i trenerrollen i forhold til barn og unge.

Den som har ambisjoner om også å trene voksne, bør gå videre til Trener 2. Dette er blant de mest moderne og avanserte kursoppleggene som finnes, ikke bare i Norge men antakelig i hele håndball-verden. Her er det hele 60 timer opplæring, som vil si at man sammen med Trener 1 begynner å nærme seg 100 timer med kurs. Mange avanserte temaer blir tatt opp, som for eksempel planlegging, taktikk, spillets psykologi, og forebygging av skader.

ariel