Idrett = fred!

Idrett = fred!

Innen idrett over hele verden møtes lag og atleter til fredelig kappestrid på tvers av landegrenser og kulturer. Språkbarrièrer er ikke lenger barrièrer, for kroppspråk og handling teller mer enn ord. Fred bygges opp av forståelser og respekt mellom folk og land. Idrett skal være upolitisk. Ulike former for idrett utføres i alle land, og mellom alle nasjoner. noen land er bedre enn andre, og det gir mulighet for læring og kunnskapsformidling mellom landene. Vi kan lære av hverandre. I denne prosessen, der læring og formidling er tema, er det unaturlig å tenke på å krige mot de man samarbeider med. Ulikt politisk syn og styresett legges vekk når det skal konkurreres innen idretten. Idretten er upolitisk, og forener på tvers av nasjonene.

Idrett og samarbeid på tvers av nasjonene

Kina og Norge har inngått avtaler om samarbeid innen skisport og håndball. Kineserne ønsker å lære av Norges kunnskaper og erfaringer. Norge har igjennom lang tid oppnådd fantastiske resultater spesielt innen vintersport. Kineserne var i utgangspunktet interessert i å forberede seg mot Vinter OL i Bejing-2022 og skisport, men har nå også fått øynene opp for at Norge har svært gode lag innen håndball. Avtalene har derfor blitt utvidet til også å omfatte håndball. Det norsk- kinesiske samarbeidsklimaet har i mange år vært heller kjølig etter at Nobel komiteen gav Fredsprisen til menneskerettighetsforkjemperen Liu Xiaobo i 2010. Dette medførte en langvarig diplomatisk istid. Disse avtalene innen for idretten, legger til rette for bedre samarbeidsforhold mellom nasjonene, og kan være et steg på veien til en normalisering av forholdet mellom landene.

Ulike land har ulike idrettsgrener som favorittsport. Ofte er det de klimatiske og demografiske forholdene som leder til de ulike nasjonenes foretrukne idrett, som at Norge er “best på ski”, og afrikanere ofte er svært gode løpere. At landene har ulike utgangspunkt hindrer ikke atletene i å ønske å hevde seg i idretter de ikke nødvendigvis har erfaring fra, eller at landet kanskje ikke byr på gunstige treningsforhold. Norge er et svært populært land å legge skisamlinger til, siden vi har jevnt og relativt gode forhold for snøføre tidligere enn i mange andre land. At så mange idrettsutøvere velger å trene i Norge, gjør at samarbeidsforhold mellom de ulike landene forbedres og normaliseres, på tross av at nasjonene kanskje på politisk hold ikke er enige om alt.

Godt utstyr er viktig for gode prestasjoner

Når de minste av oss skal lære seg å ta sine første skritt, er fottøyet minst like viktig som valget av sko er for de store idrettsstjernene. Kun det beste er godt nok. Kavat er en svensk skoprodusent i Kumla som har eksistert siden 1945, og har siden det, alltid satt kvalitet, holdbarhet og passform høyeste som sin ledestjerne. Det er derfor svært mange foreldre som velger Kavat sko til sine barn. Kavat produserer primært barnesko med god design uten å gå på bekostning av kvalitet, holdbarhet og passform. Kavat leverer også en liten eksklusiv serie med herresko. Barns føtter er svært formbare, og derfor er det viktig å være nøye med å finne den rette skoen til barnet, og ikke overlate de smås føtter til tilfeldighetene. For svært mange foreldre er det kavat sko gir seier i når valget om de rette skoene skal tas.

ariel